Polityka

Polityka

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2018

Proszę przeczytać te warunki ( „Warunki”, „Warunki”) przed użyciem https://sneedcoding.com/ internetowej ( „Usługa”) prowadzony przez Sneed Coding Solutions ( „my”, „my” ostrożnie, lub „nasz”).

Dostęp i korzystanie z Usługi jest uwarunkowane akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Zasady te mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych, którzy chcą dostępu lub korzystania z Usługi.

Przez dostępu do lub korzystania z Serwisu zgadzasz się przestrzegać Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunkami wtedy nie masz dostępu do Usługi.

zakupy

Jeśli chcesz zakupić dowolny produkt lub usługa udostępniona za pośrednictwem Serwisu ( „Nabycie”), może zostać poproszony o dostarczenie pewnych informacji istotnych do zakupu w tym, bez ograniczeń, numer karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, Twój adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Użytkownik oświadcza, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolną kartę kredytową (ów) lub innego sposobu płatności (e) w związku z każdego zakupu; oraz że (ii) informacje dostarczone do nas są prawdziwe, prawidłowe i kompletne.

Usługa może zatrudniać korzystanie z usług osób trzecich w celu ułatwienia płatności i realizacji zakupów. Przesyłając swoje dane, użytkownik udziela nam prawo do udzielenia informacji na te stronom trzecim podlega naszej Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w każdej chwili z przyczyn w tym, ale nie ograniczone do: produktu lub dostępności usług, błędy w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych powodów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulować zamówienie, jeżeli oszustwo lub nieuprawnionym lub nielegalne transakcja jest podejrzana.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy ofertę produktów i usług w Serwisie. Możemy doświadczyć opóźnień w aktualizacji informacji w Serwisie iw naszej reklamy na innych stronach internetowych. Informacje znalezione w Serwisie mogą zawierać błędy lub nieścisłości i mogą nie być kompletne i aktualne. Produkty lub usługi mogą być wyceniony błędnie opisane błędnie, lub niedostępne w Serwisie i nie możemy zagwarantować dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji znalezionych w Serwisie.

Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji i skorygować błędy, nieścisłości lub przeoczenia w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Konta

Po utworzeniu konta z nami, gwarantujemy, że jesteś w wieku powyżej 18 lat, oraz że informacje podać nam dokładne, kompletne i aktualne w każdym czasie. Niedokładne, niepełne lub nieaktualne informacje mogą spowodować natychmiastowe usunięcie konta w Serwisie.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności konta i hasło, w tym, lecz nie ograniczając się do ograniczenia dostępu do komputera i / lub rachunku. Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania lub działań, które wykonywane w ramach konta i / lub hasło, czy hasło jest z naszych usług lub usług osób trzecich. Musisz nas powiadomić niezwłocznie po powzięciu wiadomości o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionego korzystania z jego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwisko innej osoby lub podmiotu, lub że nie jest legalnie dostępne do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który jest przedmiotem jakichkolwiek praw innej osoby lub podmiotu innego niż ty, bez odpowiedniego zezwolenia. Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika dowolną nazwę, która jest obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, wypowiedzenia rachunków, usuwać lub zmieniać zawartość lub anulować zamówienie według własnego uznania.

Linki do innych stron internetowych

Nasz serwis może zawierać linki do stron osób trzecich lub usług internetowych, które nie są własnością lub kontrolowanych przez Sneed Coding Solutions

Sneed Coding Solutions nie ma kontroli, i nie ponosi odpowiedzialności za treść, polityki prywatności lub praktyki jakiegokolwiek stron internetowych lub usług innych firm. Nie gwarantujemy ofert żadnego z tych podmiotów / osób fizycznych lub ich stron internetowych.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że sneedowe rozwiązania kodujące nie mogą być odpowiedzialne lub odpowiedzialne, bezpośrednio lub pośrednio, w przypadku jakichkolwiek szkód lub straty spowodowanych lub rzekomych, które mają być spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub korzystania z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pomocą takich stron internetowych lub usług innych firm.

Zdecydowanie radzimy przeczytać warunki i polityki prywatności dowolnych witryn internetowych lub usług innych firm, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy wypowiedzieć lub zawiesić swój konta i bezpośredni dostęp do usługi natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, w ramach naszego uznania, z jakiegokolwiek powodu i bez ograniczeń, w tym między naruszeniem warunków.

Jeśli chcesz zakończyć swoje konto, możesz po prostu przerwać korzystanie z usługi.

Wszystkie postanowienia terminów, które z natury powinny przetrwać rozwiązanie, przetrwanie wypowiedzenia, w tym, bez ograniczeń, przepisy własnościowe, zastrzeżenia gwarancyjne, odszkodowanie i ograniczenia odpowiedzialności.

Odszkodowanie

Zgadzasz się na bronić, zabezpieczenia i przytrzymanie nieszkodliwych rozwiązań kodujących Cneed i jej licencjobiorcy oraz licencjodawców oraz ich pracowników, wykonawców, agentów, oficerów i reżyserów, z i przeciw i wszelkie roszczenia, szkody, obowiązki, straty, zobowiązania, koszty lub dług, oraz wydatki (w tym, ale nie ograniczone do opłat adwokata), wynikający z lub wynikający z a) Twojego wykorzystania i dostęp do usługi, przez Ciebie lub dowolnej osoby korzystającej z konta i hasła lub b) naruszenie tych warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie będzie sneedowi rozwiązań kodujących, ani jej dyrektorów, pracowników, partnerów, agentów, dostawców lub podmiotów stowarzyszonych ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym bez ograniczeń, utratę zysków, danych, użytkowania, Wartość firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu do lub korzystania z lub niezdolności do dostępu lub korzystania z usługi; (ii) wszelkie zachowanie lub treść osób trzecich w sprawie Usługi; (iii) Wszelkie treści uzyskane z usługi; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub zmianę transmisji lub treści, niezależnie od tego, czy na podstawie gwarancji, kontraktu, delikt (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy jesteśmy informowany o możliwościach takich szkód, a nawet Jeżeli stwierdzono, że środek zaradczy został określony, że nie powiodło się jego istotnego celu.

Zastrzeżenie

Twoje korzystanie z usługi jest podeszwe ryzyko. Usługa jest dostarczana na zasadzie "jak" i "jako dostępna". Usługa jest zapewniona bez żadnych gwarancji, niezależnie od tego, czy jest wyraźna, czy też dorozumiana, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumiane gwarancje handlowności, fitness do określonego celu, nie naruszenia lub przebiegu wydajności.

Sneed Coding Solutions Swoje spółki zależne, stowarzyszone, a jego licencjodawcy nie gwarantuje, że a) usługa będzie funkcjonować nieprzerwane, bezpieczne lub dostępne w określonym czasie lub lokalizacji; b) Wszelkie błędy lub wady zostaną skorygowane; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) wyniki korzystania z usługi spełniają Twoje wymagania.

Wyłączenia

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wykluczenie niektórych gwarancji ani wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody w wyniku przypadkowych lub przypadkowych szkód, więc ograniczenia powyżej mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

Prawo rządowe

Terminy te są regulowane i interpretowane zgodnie z prawami TEXAS, Stanów Zjednoczonych, bez względu na konflikt przepisów prawa.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Warunki te stanowią całość porozumienia między nami w zakresie naszych usług, i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy może mieliśmy między nami odnośnie Serwisu.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, zmienić lub zastąpić te warunki w dowolnym momencie. Jeśli weryfikacja jest materiałem będziemy dostarczać co najmniej 15 dni wypowiedzenia przed wszelkimi nowymi warunkami biorących efekt. Co stanowi istotną zmianę zostanie ustalona według własnego uznania.

Kontynuując dostępu lub korzystania z naszych usług po wszelkie zmiany stają się skuteczne, zgadzasz się przestrzegać zmienionych warunkach. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, nie jesteś już uprawniony do korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych Warunków, prosimy o kontakt.

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2018

Sneed Coding Solutions ( „my”, „my” lub „nasz”) działa na https://sneedcoding.com/ internetowej ( „Usługa”).

Strona ta informuje o naszych zasad dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszych usług.

Nie będziemy wykorzystywać lub udostępniać informacje z kimkolwiek z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Możemy korzystać z danych osobowych dla zapewnienia i poprawy Service. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach, dostępny w https://sneedcoding.com/

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podczas korzystania z naszych usług, możemy poprosić o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do kontaktu lub identyfikacji użytkownika. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ogranicza się do adresu e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy ( „Dane osobowe”).

Zbieramy te informacje w celu świadczenia Usługi, identyfikacji i komunikowania się ze sobą, odpowiadając na prośby / pytania, serwisowania swoich zamówień i poprawy naszych usług.

Dane dziennika

Możemy również zbierać informacje, które przeglądarka wysyła kiedy odwiedzasz nasz Service ( „Rejestr Danych”). Te dane dziennika mogą zawierać informacje takie jak komputera Internet Protocol ( „IP”), typ przeglądarki, wersji przeglądarki, strony naszego serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne Statystyka.

Ponadto, możemy korzystać z usług osób trzecich, takich jak Google Analytics, które gromadzi, monitoruje i analizuje tego typu informacji w celu zwiększenia funkcjonalności naszego Serwisu. Te dostawcy usług trzeciej strony mają własne polityki prywatności adresowania, jak wykorzystać te informacje.

Ciasteczka

Cookies to pliki z małą ilością danych, które mogą obejmować anonimowy niepowtarzalny identyfikator. Cookies są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przesłać do urządzenia. Używamy cookies w celu gromadzenia informacji w celu poprawy jakości naszych usług dla Ciebie.

Można polecić przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informację, gdy plik cookie jest wysyłany. Funkcja pomocy w większości przeglądarek dostarczyć informacji o tym, jak zaakceptować ciasteczka, wyłącz ciasteczka lub powiadomić Cię w momencie otrzymania nowego pliku cookie.

Jeśli nie akceptuje pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszego serwisu oraz zaleca się pozostawić je włączone.

Ujawnienie Do Not Track

Nie popieramy Do Not Track ( "DNT"). Do Not Track jest preferencji można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby poinformować stron internetowych, które nie mają być śledzone.

Można włączyć lub wyłączyć Do Not Track odwiedzając Preferencje lub Ustawienia strony w przeglądarce.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy osób trzecich i osób fizycznych, aby ułatwić nasze usługi, aby zapewnić usługę w naszym imieniu, aby wykonać usługi związane z usługami i / lub pomóc nam w analizie, w jaki sposób używana jest nasza usługa.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych tylko w celu wykonywania konkretnych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane nie ujawniać ani nie korzystać z informacji w żadnym innym celu.

Komunikacja

Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby skontaktować się z Tobą z biuletynami, marketingami lub materiałami promocyjnymi oraz innymi informacjami, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymania z nas tych lub wszystkich z tych komunikatów, kontaktując się z nami.

Zgodność z prawami

Ujawnimy swoje dane osobowe, w których wymagane są to zgodnie z prawem lub wezwaniem lub jeśli uważamy, że takie działanie jest konieczne do wykonania prawa i uzasadnionych wniosków o egzekwowanie prawa lub ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej usługi.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne i dążymy do wdrożenia i utrzymania rozsądnych, dopuszczalnych w handlu procedurach bezpieczeństwa i praktyk odpowiednich do charakteru przechowywanych informacji, w celu ochrony jej przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, stosowaniem, modyfikacji lub ujawnienie.

Należy jednak pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego jest w 100% bezpieczna i nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa danych osobowych zebraliśmy od Ciebie.

Transfer międzynarodowy

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą zostać przeniesione na - i utrzymywane na - komputery znajdujące się na zewnątrz stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, w których przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić niż te z jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Stany Zjednoczone i zdecyduj się podać nam informacje, pamiętaj, że przesyłamy informacje, w tym informacje osobiste, do Stanów Zjednoczonych i przetwarzamy go tam.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie składanie takich informacji reprezentuje Twoją zgodę na ten transfer.

Linki do innych witryn

Nasza usługa może zawierać linki do innych witryn, które nie są obsługiwane przez nas. Jeśli klikniesz na link osób trzecich, zostaniesz skierowany do tej strony trzeciej. Zdecydowanie doradzamy, aby przejrzeć politykę prywatności każdej wizyty, którą odwiedzasz.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, polityki prywatności lub praktyki jakiegokolwiek stron trzecich lub usług.

Prywatność dzieci

Tylko osoby wiek 18 lat lub starsze mają pozwolenie na dostęp do naszej usługi. Nasza usługa nie dotyczy nikogo w wieku poniżej 13 lat ("dzieci").

Nie wiemy świadomie gromadzimy osobiście możliwe do zidentyfikowania informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, a dowiadujesz się, że twoje dzieci dostarczyli nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli uświadomimy sobie, że zebraliśmy dane osobowe z dziecka w wieku poniżej 13 lat bez weryfikacji zgody rodzicielskiej, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w tej polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 20 stycznia 2018 r. I pozostanie w mocy, z wyjątkiem poszczególnych zmian w swoich przepisach w przyszłości, co wchodzi w życie natychmiast po zaksięgowaniu na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie i okresowo sprawdzanie tej polityki prywatności. Twoje dalsze korzystanie z usługi Po opublikowaniu wszelkich modyfikacji do polityki prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie modyfikacji i zgody na przestrzeganie i być związane zmodyfikowaną polityką prywatności.

Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej polityce prywatności, powiadomimy Cię za pośrednictwem adresu e-mail, który nam dostarczyłeś lub umieszczając wyraźną informację na naszej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej polityki prywatności, prosimy o kontakt.

Zwroty i Zwroty Polityka

Dziękujemy za zakupy w Sneed Coding Solutions.

Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z zakupu, jesteśmy tutaj, aby pomóc. Drukarki i części są dostępne dla zwrotów i refundacji. Niestety, nie możemy refundować pojemników z tuszem, które zostały otwarte lub używane.

Nasze produkty mogą być zwrócone w ciągu 15 dni od daty zakupu produktu. Nowy produkt może być wymieniony na inny produkt lub zwrócone do zwrotu. może zastosować 15% opłaty zarybiania.

Aby kwalifikować się do zwrotu, należy upewnić się, że:

  • Produkt został zakupiony w ciągu ostatnich 15 dni

  • Produkt w oryginalnym opakowaniu

  • Państwo zwrócić towar uzyskał numer (RMN) z nami

Produkty, które nie spełniają tych kryteriów nie będą brane pod uwagę powrót.

Aby uzyskać zwrócić towar Ilość (RMN), kontakt:

  • Przez numer telefonu: 833-926-3464

  • Email: sales@sneedcoding.com

Wysłać produkt w oryginalnym opakowaniu oraz numer RMA, wraz z adnotacją wskazującą, czy chcesz wymienić produkt (a jeśli tak, to co innego produktu chcesz na zamówienie) lub zwrot, aby:

Prosimy o kontakt na adres zwrotny

Koszty wysyłki

ładunkach poniesione w związku ze zwrotem towaru nie podlegają zwrotowi.

Jesteś odpowiedzialny za pokrycie kosztów wysyłki i ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu podczas transportu, zarówno do iz Sneed Coding Solutions.

uszkodzone elementy

Jeśli otrzymałeś produkt jest uszkodzony, należy natychmiast powiadomić nas o pomoc.

Wyprzedaż przedmiotów

przedmioty sprzedawane mogą być zwrócone.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej polityki zwrotów i refundacji, prosimy o kontakt:

  • Przez numer telefonu: 833-926-3464

  • Email: sales@sneedcoding.com

Wysyłki polisa


Dziękuję za odwiedziny i na zakupy
Sneed Coding Solutions. Oto warunki, które stanowią naszą Polityką dostawy.

Polityka wewnętrzna Dostawa


Przesyłka Czas przetwarzania
Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu 1-3 dni roboczych. Zamówienia nie są wysyłane lub dostarczane w weekendy i święta.

Jeśli mamy do czynienia z dużą liczbą zamówień, przesyłki mogą być opóźnione o kilka dni. Proszę pozwolić dodatkowe dni w tranzycie dostawy. Jeśli nastąpi znaczne opóźnienie w dostawie zamówienia, będziemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Koszty wysyłki i dostawy Szacunki
Koszty wysyłki dla zamówienia będzie obliczany i wyświetlany w kasie. Należy pamiętać, że obliczone stawki wysyłki w kasie są adresy Continental amerykańskich. Jeśli jesteś na Alasce, Hawajach lub na terytorium Stanów Zjednoczonych, a następnie skontaktujemy się z wysyłką opcji i cen.

Sposób przesyłki

przewidywany czas dostarczenia

Koszt wysyłki

Standardowa wysyłka naziemny

1-5 dni roboczych

Obliczone w kasie

Pechowa przesyłka

1 dni roboczych

Zaproszenie do cytatem

Przesyłka ekspresowa

1-3 dni roboczych

Zaproszenie do cytatem

 

* Nocleg dostawa jest dostępna tylko dla zamówień z adresami dostawy w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych.

może sporadycznie występować opóźnienia w dostawach.

Przesyłka do P.O. pudełka lub APO / FPO adresy
Sneed Coding Solutionsstatki do adresów w obrębie kontynentalnych USA Proszę o kontakt w sprawie dostępnych opcji wysyłki, jeśli nie znajdują się w kontynentalnej części USA

Przesyłka Potwierdzenie & Order Tracking
otrzymasz potwierdzenie pocztą przesyłkę raz zamówienie zostało wysłane zawierający numer śledzenia (y). Tropi będzie aktywny w ciągu 24-72 godzin.

Celne, cła i podatki
Sneed Coding Solutionsnie ponosi odpowiedzialności za celnych i podatków stosowanych do zamówienia. Wszystkie opłaty nałożone w trakcie lub po wysyłce leżą w gestii klienta (taryfy, podatki, itd.).

Odszkodowanie
Sneed Coding Solutionsnie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek produktów uszkodzonych lub utraconych podczas wysyłki. Jeśli otrzymał zamówienie uszkodzony, proszę skontaktować się z przewoźnika o transporcie do złożenia reklamacji.

Zapisz wszystkie materiały opakowaniowe i uszkodzone towary przed złożeniem wniosku.

Międzynarodowa polityka wysyłki

Wysyłamy na całym świecie.